YACEKLETKI new
Донорство сперматозоиди

Донорска програма на яйцеклетки

Благодарим, Ви, че избрахте да участвате в донорската програма на МЦ „Ин витро Тракия”!

За да станете донор на яйцеклетки е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

 1. Да сте на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и между 18 и 38 години при родствено даряване.
 2. Да имате поне едно живородено дете.
 3. Да не страдате от наследствени или хронични заболявания.
 4. Да не сте поставена под запрещение.
 5. Да сте физически и психически здрава (установява се с протокол от лекарска комисия).

Необходимо е да се подложите на следните изследвания:

 1. Хормонални изследвания.
 2. Гинекологичен преглед.
 3. Изследвания за инфекциозни причинители.
 4. Генетични изследвания (информирано съгласие).

За да участвате в Донорската програма е необходимо да попълните писмено информирано съгласие, заверено от нотариус. Донорите на яйцеклетки могат да оттеглят съгласието си до момента на оплождането.

Даряването на яйцеклетки е напълно анонимно!

Като донор на яйцеклетки в МЦ „Ин витро Тракия”:

 1. Нямате никаква финансова или правна отговорност, към родените от Вашите яйцеклетки деца.
 2. Няма да получите никаква информация относно реципиентите, получили Вашите яйцеклетки.
 3. Реципиентите няма да имат никаква информация за Вас.

Всички необходими изследвания по време на участието Ви в Донорската програма са за сметка на МЦ „Ин витро Тракия”.

Ако желаете да получите по подробна информация се свържете с нас.

WEB:Ин витро България